Faoliyatlar/ko'rgazmalar

2019 exhibition

2019 ko'rgazmasi

2020 exhibition

2020 ko'rgazmasi

2021 exhibition

2021 ko'rgazmasi